Acne

Acne är en sjukdom som börjar utvecklas i talgkörtlarna. Framförallt vid puberteten uppstår hormonella förändringar vilket kan leda till ökad bildning av talg (sebum) i körteln samtidigt som halten av acne bakterien (Probioticum Acne) ökar. Detta ger upphov till en irritation i talgkörtelns öppning vilket leder till att talgkörtelns utgång täpps igen (karatinisering) och en inflammation uppstår. Acne kan delas in i aktiv acne, röda märken och acne ärr. Alla dessa stadier kan man behandla med IPL/laser.

Så här går själva behandlingen av aktiv acne och röda märken till

Behandlingen sker i två steg.

Steg 1.

Först så minskar vi inflammationen genom att förstöra acne bakterien. Genom att behandla med IPL/laser avsett för just detta, sätts en fotokemisk reaktion igång vilket gör att syre bildas och skapar en reaktion som förstör cellmembranet hos bakterien. En kraftig antibakteriell effekt uppnås av denna behandling.

Steg 2.

Behandling mot långvarig minskning av talgproduktion i talgkörtlarna. Denna behandling kan utföras då den mesta av svullnaden är borta men en viss inflammation finns kvar.

Behandlingen består av 2-3 behandlingar med 4-6 dagars mellanrum. Man gör sedan ett uppehåll på 3-6 månader varvid man sen gör en ny serie behandlingar. Behandlingen kan upplevas som gummibands liknande snärtar i huden. Du får skyddsglasögon under behandlingen. Behandlingen tar ca 15-30 minuter. Det är viktigt att tidsintervallen mellan behandlingarna hålls och att den fullföljs för att få bästa resultat.

Hur ser jag ut efter behandlingen?

Direkt efter behandlingen blir du lite röd och svullen men det är övergående. Resultatet kommer gradvis genom en minskning av den aktiva acnen och de röda märkena. Dock kan du få en uppblossning av acnen efter behandlingen men det är övergående. Du ska ej klämma på acnen. rengör ansiktet med en mild acnerengöring.

Vilket resultat kan jag förvänta mig av behandlingen?

Beroende på hur mycket och vilket stadium av acne du har så varierar resultatet. Du kan behöva få fler behandlingar för att nå önskat resultat.

Att tänka på

Du kan arbeta och utföra andra dagliga sysslor direkt, redan samma dag. Du ska inte sola eller utsätta dig för starkt solljus 4-6 veckor före behandlingen, det samma gäller under hela behandlingstiden. Du får inte äta vissa läkemedel så som Roaccutane.

Gratis konsultation i samband med behandling (ord. pris 300 kr)
Pris från 1200 kr och uppåt

Telefon: 0708-84 48 44 | E-post: info@laserhuset.se