Sårbehandling

Laserbehandling är idag den effektivaste och bästa behandlingsmetod för sårläkning. Läkningstiden och därmed konvalenstiden kan halveras.

Det är lymfsystemet som spelar en viktig roll vid sårläkningsprocessen och med hjälp av laserljuset läker såret mycket fortare. Laserljuset fungerar som en katalysator som stimulerar och sätter igång kroppens eget försvar utan bieffekter, annat än smärtlindring.

Så här går själva behandlingen till

Behandlingen är helt smärtfri och tar några minuter till en halvtimma beroende på sårytans storlek. Laserljuset har en smärtstillande effekt på området som behandlas, detta märker du av efter en stund speciellt om du har ont i sårområdet.

Att tänka på

Denna behandling kan normalt kombineras med den medicinering du har blivit ordinerat, dock har mediciner av antiinflammatorisk typ visat sig minska laserns effekt.

Gratis konsultation i samband med behandling (ord. pris 300 kr)
Pris från 350 kr och uppåt

Telefon: 0708-84 48 44 | E-post: info@laserhuset.se